Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Mästarbrev och mästarprov

Mästarbrevet har gamla anor och har under senare tid fått ny aktualitet. Det har åter blivit ett eftertraktat kompetensbevis för många skickliga yrkesutövare. Mästarbrev utfärdas enligt regeringens bemyndigande av Sveriges Hantverksråd. Den som ansöker om mästarbrev inom konditori eller bageri och lever upp till grundkraven får göra mästarproven, vilka handhas av Sveriges bagare & konditorer.

De grundläggande regler som gäller för den som ansöker om mästarbrev är att han/hon skall

  • vara myndig
  • ha arbetat i minst sex år i det yrke som mästarbrevet avser
  • ha en för företagsledare i yrket sådana kunskaper i kalkylering och bokföring som erfordras
  • vara kunnig i hygien, ledarskap samt arbetsrätt och miljö
  • vara verksam inom avsett yrke och ha erforderlig skicklighet
  • inneha gesällbrev för bageri/konditori

    För att kunna få ut sitt mästarbrev inom bageri/konditori krävs också att man genomgår en Mästarutbildning samt gör det praktiska Mästarprovet som Sveriges bagare & konditorer utför på uppdrag av Hantverksrådet.

Här har vi information om kriterier och vad granskarna kommer bedöma. 

 

Granskningsprotokoll

Här kan du ladda ned granskningsprotokollet för Mästarbrev i bageri.

Här kan du ladda ner granskningsprotokoll för Mästarbrev i konditori.

 

Mästarutbildning (teori)

En teoretisk utbildning som till stora delar är gemensam för samtliga hantverksyrken som har mästarbrev. Mästarutbildningen genomförs som en 10-veckors distansutbildning via Leksands folkhögskola. Här kan du läsa om mästarutbildningens teoridel, hos Hantverksrådet.

 

Praktiskt mästarprov

Det praktiska provet är uppdelat på två dagar med 8 timmar per dag plus 1 timme för uppdukning dag två.

Provtillfället för Mästarbrev Konditori läggs i april varje år. Närmare datum och tider meddelas när vi vet uppslutningen.

Här kan du läsa mer om de praktiska momenten som gäller för dig som provtagare för Mästarutbildningen Konditori.

Provtillfället för Mästarbrev Bageri läggs i oktober varje år. Närmare datum och tider meddelas när vi vet uppslutningen.

Här kan du läsa mer om de praktiska momenten som gäller för dig som provtagare för Mästarutbildningen Bageri.

 

Kostnad

För dig som är medlem i Sveriges bagare & konditorer är det praktiska provet kostnadsfritt. För övriga kostar det ca 30 000 kr beroende på uppslutning under tillfället.

Varmt välkommen med frågor till jesper@bageri.se