Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Beskrivning av bageribranschen

Bageribranschen är härlig bransch som omfattar allt från hantverksbageriet i bostadsområdet till de allra största bagerierna som säljer bröd över hela Sverige.

Branschen är fragmenterad och dessutom definierad på olika sätt i olika datakällor. Det gör att det ofta är svårt att hitta korrekt data om branschen. Här har vi gjort en sammanställning där vi blandar fakta med våra uppskattningar och bedömningar.

När vi pratar om bageribranschen avser vi de företag som har bakning som huvudsaklig sysselsättning. Det är allt från hantverksbageriet som säljer bröd och bakverk i sina egna lokaler till de allra största bagerierna som säljer sitt bröd i dagligvaruhandeln över hela landet.

Orden bageri och konditori kan användas på olika sätt i olika datakällor. Ibland avses ett ställe som bakar bröd med bageri och ett ställe som bakar tårtor och bakelser med ordet konditori. Ibland sägs bageri om dem som bakar i sina egna lokaler och därefter säljer till andra företag, t ex dagligvaruhandel, hotell, restauranger mm. Den här typen av företag kallas i andra sammanhang leveransbagerier. Ibland används ordet konditori för de företag som har egen servering av det de bakat. Läs gärna mer om branschens och Sveriges bagare & konditorers historik under Förbundets historia.

 

Många små företag

Beroende på exakt hur branschen definieras ingår olika antal företag. Vi brukar säga att det finns ungefär 1000 företag i bageribranschen, där många företag har fler än en butik/servering. Denna siffra är strax under 1000 om man utgår från företagens registrerade SNI-koder och bedöms av många experter i branschen ligga på över 1300.

Ungefär varannan arbetsplats inom svensk livsmedelstillverkning utgörs av ett bageri eller konditori.

 

Hantverksbagerier dominerar

Ungefär 75 procent av företagen i branschen omsätter under 10 miljoner kronor per år. Under 5 procent av företagen omsätter över 100 miljoner kronor per år.

 

Personalintensiv bransch som anställer många

Att driva bageri och konditori är personalintensivt. I tillverkande företag ligger ofta arbetskraftskostnaden på runt 10 procent. I hantverksbagerierna ligger arbetskraftskostnaden ofta runt 50 procent. 

Totalt antal anställda i branschen brukar uppskattas till runt 15 000 heltidsanställda. Totalt arbetar ungefär 33 000 personer på bagerier och konditorier.

 

Brett brödutbud

I Sverige har vi ett mycket brett brödutbud, såväl i hantverksbagerierna som i dagligvaruhandeln. Ungefär 80 procent av det matbröd som säljs är förpackat och 20 procent är oförpackat. 

97 procent av de svenska hushållen köper matbröd, vilket gör kategorin till en av de största inom livsmedel. Ungefär 80 procent av hushållen köper hårt bröd.

Bageriprodukter handlas i snitt 63 gånger per år.

 

Utbildning

Det finns 55 platser på de två yrkeshögskolorna i Sverige. Utbildningen ger kunskaper motsvarande ett gesällbrev, dvs grundläggande yrkeskunskaper. Som bas finns även runt 30 gymnasieskolor som utbildar bagare och konditorer på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Läs mer under utbildning.