Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn
  • Ska det vara så svårt att förstå
  • Opinion /
  • Hem /

Ska det vara så svårt att förstå?

Ledare i Tidningen BRÖD nr 1, januari 2022

Ledare BRÖD nr 1 2022 Martin Lundell Ska det vara så svårt att förstå?

Efter en lång pandemi med restriktioner var många av våra medlemmar rejält slitna i höstas och såg fram emot lite vila under helgerna. Förhoppningsvis tillhör just du de lyckligt lottade som har haft en härlig jul där du både har kunnat hålla bageriet öppet och dig själv frisk.

Nu är det 2022. Förutom att det är tidningen BRÖD:s 123:e år är det ytterligare ett år då vi inte vet vad vi kan vänta oss. Det vi vet är att vi går in i det tredje pandemiåret, och att det tillika är ett valår som har inletts med skenande elpriser. Medan hushållen till viss del kompenseras ekonomiskt förväntas företag som drabbas hårt av elpriset klara sig på egen hand.

Det nya året inleddes som det förra avslutades, nämligen med att regeringen utfärdade nya restriktioner i syfte att minska smittspridningen, vilket skrämde bort kunderna från de bagerier, konditorier, konferenshotell och restauranger som många av våra medlemsföretag säljer bröd och bakverk till.

Som lekman är det svårt att på goda grunder bedöma om de fortsatta restriktionerna är nödvändiga för att minska smittspridningen eller snarare en konsekvens av att regeringen har misslyckats i sin hantering av pandemin, så som en KU-anmälan anger. Även om jag är övertygad om att regeringen inte lättvindigt inför restriktioner och begränsningar i demokratin borde den vid det här laget också ha visat att den inte tar lättvindigt på utformningen av de stöd som tagits fram till företagen.

I stället visar regeringen återigen en häpnadsväckande brist på förståelse för företagares villkor. I december nämnde statsministern att det skulle införas nya restriktioner utan att vilja precisera vilka, när eller hur. Till slut tog hon bladet från munnen och gav på en pressträff besked om att nya restriktioner skulle börja gälla 40 timmar senare. Även om det gav företagen några timmar längre tid att ställa om jämfört med tidigare omgångar är det fortfarande orimligt kort framförhållning. Hur är det tänkt att en omställning ska gå till när statsministerns vänner inom facket kräver att kollektivavtalets regler om två veckors framförhållning för att ändra personalens schema ska uppfyllas?

Visst finns det stöd att söka. Vår dåvarande finansminister, numera statsminister, presenterade förra våren ett ”miljardstöd” till företag. Det lät ju bra, men många har därefter fått uppleva att reglerna är så krångligt utformade att det inte ens är värt att ansöka om stödet. I höstas gjordes en uppföljning av DN där det visade sig att under 3 procent av det omställningsstöd som utlovats utnyttjats, liksom under 9 procent av utlovat hyresstöd.

Utöver att stöden är krångliga att söka är ansvarig myndighets agerande häpnadsväckande. Det har visat sig att Tillväxtverket motverkar utbetalning av stöd som företag har rätt till och att myndigheten inte ens följer Förvaltningsrättens domslut. Ska Sveriges företag behöva JO-anmäla statens egna myndigheter för att rättmätigt få de pengar som kanske kan hjälpa dem överleva pandemin?

Efter två år av pandemi och krångel med utlovade stöd till företagen är det hög tid för regeringen att se över de stöd som finns. Tillsammans med Visita, som företräder besöksnäringen, arbetar vi för förbättringar av reglerna, bland annat gällande nivån på omsättningstapp som krävs för att företag ska vara kvalificerade för omställningsstöd och för att återbetalningstiden för skatteuppskov ska förlängas. Helt enkelt att 2022 ska bli ett år där symboliska insatser utan eller med låg effekt ska ersättas av enkla och effektiva åtgärder.

Nu är det verkligen dags för politiker och myndigheter att i handling visa att de förstår och tar företagens villkor på allvar Företagen är grunden för vår välfärd. Utan företag blir det inga arbetstillfällen eller skatteintäkter.

 

Martin Lundell

vd Sveriges bagare & konditorer