Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Lärlingsutbildning

Från och med hösten 2011 är lärlingsutbildning ett valbart alternativ inom gymnasieskolans yrkesprogram. Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program men minst halva studietiden ska eleven vara ute på en eller flera arbetsplatser.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret. Även en elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Sedan den 1 juli 2011 ska det finnas ett utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats inom den gymnasiala lärlingsutbildningen. Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningskontraktet upprättas.


Utbildningskontrakt
I skollagen (16 kap. 11a §) anges att det ska finnas utbildningskontrakt för gymnasial lärlingsutbildning. Skolverket arbetar med att ta fram föreskrifter för utformning av dessa och beräknas bli klara våren 2012. Tills vidare kan du få tips och idéer från Nationella Lärlingskommittens stödmaterial

 

Lärlingsråd
På varje skola med lärlingsutbildning ska det finnas ett lärlingsråd, där KYutbildningen ses som förebild. Representanter ska finnas från arbetsmarknadens parter, handledande företag, utbildningsanordnare och elever. Avtal ska upprättas mellan skolhuvudman, elev och företrädare för arbetsplats. Eleven ska också ha en individuell studieplan.

 

Ersättningsfrågan
Ersättningsfrågan ska diskuteras inom lärlingsrådet, men vår grundinställning är, att till skillnad från KY-utbildningens upplägg, så ska ersättning utgå till företag som upplåter utbildningsplatser (APL) i ”försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning”.

Detta av flera skäl.

För det första, det handledande företaget åtager sig ett uppdrag – att ge lärlingen en allsidig utbildning. Det är ett stort ansvar. Det innebär att lärlingen ska vara med på allt som förekommer inom bagar- och konditoryrket. Finns inte bredden på ett företag ordnas utbildningen så att lärlingen får sin utbildning på olika företag vid olika perioder.

För det andra ska det vara ett lärande i reell miljö, Alltså det inte bara för lärlingen att ”gå med”. Han eller hon ska lära sig de olika momenten på ett yrkesmässigt sätt. Detta innebär att handledaren måste lägga ner tid och resurser för att informera, instruera och följa upp under den tid som lärlingen är ute på företaget. Detta kommer att ta tid och måste få ta tid.

En personlig handledare måste avsättas för lärlingen. Om det sen är företagets ägare eller någon annan person i produktionen – det är upp till varje företag att bestämma. Det viktiga är att det blir en utbildning av god kvalitet trots att den försiggår i skarpt läge.

 

Lärlingsutbildning är en grannlaga uppgift

Uppdraget i lärlingsutbildningarna är grannlaga. Då det nu florerar flera olika utbildningar i form av lärlingsutbildning ute bland kommunerna vill jag vädja till er att i varje enskilt fall, som gäller dessa lärlingsutbildningar, vara medvetna om att ni som företag och branschföreträdare ikläder er ett stort ansvar för en yrkesutbildning och därmed bör/ska ha ersättning för denna er insats.

Ni får avsätta tid i form av introduktion av lärlingen, handledning och utbildning till handledare, utbildning och uppföljning av lärlingens utveckling. Ja, sammanfattningsvis en mycket noggrann och grannlaga uppgift.