Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn
  • Företagare tvingas vara bättre än andra
  • Opinion /
  • Hem /

Företagare – tvingas vara bättre än andra

Det här är en ledare som publicerades i Tidningen BRÖD #3, 2021 och är skriven av Sveriges bagare & konditorers vd Martin Lundell.

På bilden ses pristagarna i Årets Företagare i bageribranschen 2019.

Företagare tvingas vara bättre än andra

Efter att vi nu levt med pandemi och restriktioner i över ett år är många slitna. Mycket slitna. Många hade trott att eländet skulle varit över, men istället upplever vi en tredje våg. Vi som till och med skulle sluppit den andra!

 

Officiell statistik visar att kaféer och konditorier i snitt tappat 24,7 procent av sin försäljning. I en bransch där lönsamheten redan före pandemin var låg har krisen slagit extra hårt och vart tjugonde medlemsföretag har under året gått i konkurs eller lagt ned sin verksamhet. (Räknat på de medlemmar vi hade för ett år sedan. Sveriges bagare & konditorer har även lockat ovanligt många nya medlemmar under året, så netto ökar medlemsantalet.)

 

Det som slår mig är den beundransvärda inställning landets bageriägare visar i de här tuffa tiderna. Trots motgång efter motgång råder en gryende optimism och rent allmänt finns en fast beslutsamhet om att vi ska ta oss igenom det här. Och tur är det, för det ställs helt andra krav på er som företagare än på andra svenska medborgare. Ni förväntas helt enkelt vara mycket bättre än andra, härda ut så mycket mer och ta ett mycket större ansvar.

 

Om ni som företagare är snälla och tar emot en praktikant från en skola som råkar missa att fylla i personalliggaren två gånger innebär det att ni får en straffavgift på 25 000 kronor. Om en privatperson mitt under pandemin samlar flera hundra personer till en otillåten demonstration där smitta sprids, en polisbil vandaliseras och sex polismän skadas, då straffas eventuellt ansvarig med böter på 20 000 kronor. Det säger väl en del om hur politiker, myndigheter och samhället i stort ser på företagare och ”vanliga medborgare”. Ni företagare förväntas vara närmast ”omänskliga” i er förmåga att lösa problem och att härda ut i motgångar. Man kan ju bara fantisera om vad som skulle hända om ni samarbetade med demonstrationen och bjöd på fika inne i konditoriet, där ni lät dem sitta åtta personer vid varje bord…

 

Och så här fortsätter det. Efter att regeringen tagit sex månader på sig att arbeta fram pandemilagen klubbades den hastigt igenom på en fredag – för att börja gälla på söndagen. Landets företagare fick alltså drygt 24 timmar på sig till förberedelser där de skulle anpassa lokalerna, få fram skyltar och att ändra bemanningen utifrån de nya förutsättningarna. Men att ändra schema för personalen går inte med mindre än två veckors framförhållning, för då kommer facket och sätter stopp. Även under pandemin då företagen kämpar för sin överlevnad.

 

Regeringen utlovade i somras omställningsstöd till företag som uppfyllde vissa kriterier. Nu när det är dags för utbetalning av det stöd som företagen räknat med, och anpassat sin verksamhet (personalstyrka) efter, ändras reglerna retroaktivt. Man kan ju fundera på vad som skulle hända om en företagare i mars 2021 skulle informera personalen om att ett nytt beslut fattats om att de ska få en lägre lön för juni 2020 än vad som tidigare avtalats? Det är bara för landets företagare att återigen anpassa sig när förutsättningarna ändras. Jag hör knappt någon klaga på den här typen av agerande längre. Ni företagare suckar, biter ihop och löser situationen så era företag överlever och personalen får behålla sina jobb.

 

Tack alla landets företagare, ägare av bagerier, konditorier och alla ni andra som kämpar och sliter. Ni som skapar välfärd åt oss alla genom den personal ni anställer och alla skatter ni löpande betalar.

 

Ni företagare är riktiga hjältar och föredömen!

 

Martin Lundell

vd Sveriges bagare & konditorer

 

Hela Bröd nr3 2021 kan du läsa här!