Rådgivningen kan också handla om att biträda dig vid bland annat avtalsförhandlingar, hyresförhandlingar i hyresnämnden, tvister vid domstol eller skiljenämnd, förlikningsförhandlingar, indrivning av fordringar, ackordsförhandlingar och konkursförhandlingar.

Kom ihåg: Det är alltid bättre (och billigare) att fråga om råd före än efter.

Logga in på våra medlemssidor för att ta del av kontaktuppgifter till vår affärsjurist.