Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Personalhandbok

Personalhandboken är framtagen som ett uppslagsverk som vägleder och tydliggör beträffande den anställdes skyldigheter och rättigheter. Personalhandbok är utformad så att den passar små och mindre företag som snabbt vill få en bra och effektiv struktur på sin personalhantering. Det skapar tydlighet för alla medarbetare vad gäller företagets mål, rättigheter, skyldigheter, struktur, policyer, interna regler och ramverk.

Allt finns på ett ställe. Anställda kan enkelt och snabbt själva söka och finna svar på sina frågor i handboken, detta bidrar till en effektivare vardag för såväl medarbetare, chefer och de som jobbar med HR och personaladministration.

Logga in för att läsa mer, kontaktuppgifter till ytterligare hjälp och information samt för att ladda ner färdiga underlag att använda


Logga in