Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn
  • Arbetsförmedlingen – ett hot mot bageribranschen
  • Opinion /
  • Hem /

Arbetsförmedlingen – ett hot mot bageribranschen

Arbetsförmedlingen - ett hot mot bageribranschen. Det är rubriken till ledaren i Tidningen BRÖD, nr 6 2024.

Har du arbetslösa bagare som står i kö för att arbeta hos dig? Grattis, då har du och Arbetsförmedlingen samma syn på hur det ser ut i Sverige!

Enligt en färsk undersökning från Sveriges bagare & konditorer är bristen på arbetskraft det största hindret för tillväxt inom bageribranschen. Jag har själv haft kontakt med två säsongsbagerier som troligtvis inte kommer att öppna i år, enbart för att de inte hittar personal. Trots detta avråder Arbetsförmedlingen människor från att utbilda sig till bagare. Det baserar de på en analys där de endast kontaktat 22 bagerier, alla sådana som under det senaste året annonserat efter bagare hos dem. Arbetsförmedlingen bedömer, baserat på de få svaren från det skeva urvalet av bagerier, att det är små möjligheter att få jobb som bagare idag och de bedömer att det kommer fortsätta vara så de kommande fem åren.

Denna analysmetod är inte bara bristfällig, den är farlig! De flesta företag jag talar med annonserar inte via Arbetsförmedlingen eftersom de då får många ansökningar från personer utan nödvändig utbildning, vilket leder till ineffektiva rekryteringsprocesser. Att basera en hel yrkesprognos på ett så smalt urval är inte bara missvisande, det är direkt skadligt för branschen. Trots detta går Arbetsförmedlingen ut och avråder personer från att utbilda sig till bagare, baserat på en analys som inte ens skulle få godkänt betyg i en nybörjarkurs i statistik eller affärsstrategi. Hur kan en myndighet tillåtas göra så undermåliga och skadliga analyser?

Det kanske inte bara är bageribranschen som lider av brist på kompetent arbetskraft. Kan det vara ett problem även för Arbetsförmedlingen?

Det är hög tid att Arbetsförmedlingen tar ansvar och omedelbart ändrar sina metoder. Myndigheten behöver höja sin ambitionsnivå och ta hjälp av experter och fakta så de kan få en realistisk bild av arbetsmarknaden. Något de också gjorde, fram till att de för några år sedan ändrade sin analysmetod. Vi som branschorganisationer hjälper gärna till och vi har redan haft kontakt med myndigheten i syfte att förse dem med ett mer verklighetsnära underlag. Det återstår att se om de tar till sig!

Det bästa vore förstås om vi kunde få en myndighet som inte bara förstår företagens behov utan också aktivt arbetar för att stödja och främja tillgång till den arbetskraft som är en förutsättning för tillväxt inom många branscher. Om myndigheten inte klarar av det är det, bör de inte uttala sig alls om vare sig vår eller andra branscher.

I det här numret kan du läsa mer om den undersökning vi nyligen gjorde om våra medlemmars behov av arbetskraft – den som skiljer sig totalt från Arbetsförmedlingens analys. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpte till genom att svara!

Nu tar vi en paus för sommar och semester, men låt oss komma tillbaka med förnyad kraft och beslutsamhet i augusti. Tillsammans kan vi skapa en starkare och mer blomstrande bageribransch. Tillsammans gör vi det enklare att driva bageri och konditori!

 

Trevlig sommar!

 

 

+ Månadens plus

Det är examenstider, och vi välkomnar en ny omgång gesäller till branschen. Och ni behövs! När vi frågar våra medlemsföretag vad som är den största utmaningen för dem, så svarar en absolut majoritet: ”Att hitta kompetent arbetskraft.” Så varmt välkomna till vår härliga bransch!

 

- Månadens minus

Myndigheter med dålig koll. Arbetsförmedlingen publicerar uppgifter om vilka yrken de anser det är lätt att få jobb inom, och vilka man inte bör söka sig till. Av någon obegriplig anledning så avråder myndigheten från att söka sig till vår bransch. Men det är klart, dom har visst pratat med 22 av sina annonsörer …