Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Förändringar av energiskatten

Den 1 januari 2017 infördes vissa förändringar av energiskatten, som bland annat påverkar den som förbrukar el i industriell verksamhet (tillverkning).

En viktig förändring innebar att elhandelsföretagen från och med den 1 januari 2017 debiterar alla som förbrukar el i industriell verksamhet ordinarie energiskatt. Den som vill ha och är berättigad  skattereduktion måste numera själv ansöka om detta hos Skatteverket. Tidigare ansökan om reducerad skatt som du meddelat elhandelsföretaget gäller inte längre som underlag (sedan januari 2017).

Energiskatten på el för näringsidkare ligger normalt på 29,2 öre per kilowattimme, kWh, exklusive moms. (Vissa kommuner, huvudsakligen i norra Sverige, Dalarna, Värmland och Gävleborg har en reducerad energiskatt om 19,40 öre per kWh, exklusive moms. Kolla med Skatteverket!)

Det är endast den el som förbrukas i tillverkningsprocessen som det går att få avdrag för. Efter avdrag eller återbetalning av energiskatt ska näringsidkare betala 0,5 öre per kWh i energiskatt. Avdrag eller återbetalning får bara ske om du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få det är att du inte har ekonomiska svårigheter.

Du kan även ansöka om återbetalning av energiskatt i efterhand. Det gäller den som bedriver industriell verksamhet men inte själv deklarerar för energiskatt. Även återbetalning får bara ske om man har rätt till statligt stöd.

Pssst… läs mer  på Skatteverkets hemsida.