Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

12 februari 2018

Fet tisdag för mager bransch

Imorgon den 13 februari är det fettisdag och 6 miljoner av svenskarna förväntas äta minst en semla. Branschen vill under dagen uppmärksamma alla de arbetstillfällen som skapas och samtidigt lyfta fram att ännu fler ungdomar skulle kunna få jobb om arbetsgivaravgiften för ungdomar återställdes till samma nivå som 2016.

– Vi älskar att fika i Sverige, det märks inte minst just på fettisdagen då vi äter mellan 5 och 6 miljoner semlor. Oavsett tid på året både vill och kan bagerier och konditorier över hela landet anställa fler. Den dubblerade arbetsgivaravgiften för unga har tyvärr lett till att bagerierna istället tvingas avstå att anställa för att klara av de ökade skatterna. Ungdomar går miste om jobb de skulle kunna få om arbetsgivaravgiften återställs, säger Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer.

Hälften av arbetsplatserna i svensk livsmedelstillverkning är ett bageri eller konditori och många ungdomar har sitt första arbete där. Branschens gemensamma initiativ Tillsammans för fikat vittnar tydligt om de utmaningar det innebär och samtidigt vilka möjligheter branschen har idag, det vill säga att anställa fler om rätt förutsättningar fanns, för arbetskraften behövs.

Då svensk arbetsmarknad är i starkt behov av fler instegsjobb att erbjuda ungdomar och personer utan högskoleutbildning, är jobb på bageri eller konditori ett utmärkt val. De senaste tre åren har bagerierna tack vare högkonjunkturen i snitt ökat omsättningen med 26 procent, men enbart anställt 4 procent mer personal. Det innebär att bagerierna anställt mindre än en sjättedel så många som de skulle kunna gjort med den omsättningsökning som skett.

– I dag råder det högkonjunktur i Sverige, men när lågkonjunkturen kommer riskerar bageri- och konditoribranschen att drabbas av stora nedskärningar vilket gör att ännu fler jobb hamnar i fara, något som ofta drabbar unga. Då blir det extra viktigt med instegsjobb. Den typen av jobb kan skapas i bageri- och konditoribranschen, men då är det helt nödvändigt att arbetsgivaravgiften återställs till nivån den hade innan den fördubblades 2016, säger Martin Lundell.

Nu delar bagare och konditorer från hela Sverige med sig av sina berättelser om hur de skulle kunna skapa fler arbetstillfällen om de fick rätt förutsättningar.

Läs mer på www.tillsammansförfikat.se

Fakta
  • På fettisdagen, den 13 februari i år, äter 58 procent av svenskarna minst en semla (källa GfK).
  • 94 procent av semlorna säljs under januari till mars.
  • Under fettisdagen äts mellan 5 och 6 miljoner semlor. Det går åt smör och mjölk från totalt 98 000 kossor.
  • Arbetskraftskostnaden på ett bageri och konditori är cirka 50 procent (hälften av det kunden betalar går till att betala för personalens löner). I andra varuproducerande branscher är motsvarande siffra ofta mellan 10 och 15 procent.
  • Varannan arbetsplats inom svensk livsmedelstillverkning är ett bageri eller konditori.
  • Ungdomar har ofta svårt att få sitt första arbete. Fram till 2016 hade alla Sveriges företag därför rabatt på arbetsgivaravgiften för personer upp till 25 år. Syftet var att skapa låga trösklar för ungdomar att få jobb så de kan lära sig arbetslivets villkor såsom att vara del av arbetslag med både rättigheter och skyldigheter.
  • Arbetsgivaravgiften för ungdomar utgjorde fram till 2016 15,49 procent. År 2016 dubblerades den till 31,42 procent.
  • Antal anställda i bageri- och konditoribranschen är 37 000 personer (källa SCB).
  • Bageribranschen består av ungefär 1 000 företag spridda över hela landet.
  • Branschen har haft en omsättningstillväxt på 26 procent de senaste tre åren medan tillväxten i antal anställda bara är 4 procent. Det innebär att anställningarna motsvarar mindre än en sjättedel av omsättningsökningen (källa Valuation Företagsvärderingar).

 

För frågor vänligen kontakta: Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer. martin@bageri.se, 0703-64 67 94


Om Sveriges bagare & konditorer

Sveriges bagare & konditorer är en branschorganisation för bageribranschen i Sverige. Organisationen grundades år 1900 och har sedan dess arbetat för att främja utvecklingen av bagerier och konditorier i Sverige. Sveriges bagare & konditorer företräder cirka 450 medlemsföretag, från små hantverksbagerier till de allra största bagerierna. Varje år arrangerar Sveriges bagare & konditorer ett flertal tävlingar och driver landslag, t ex Årets Konditor, Årets Bagare, Mack-SM samt Svenska Bagarlandslaget och Svenska Konditorlandslaget. För mer information: www.bageri.se