Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Digitala loggboken

Sveriges bagare & konditorer har tagit fram en digital loggbok som underlättar samarbetet mellan elev, lärare och handledare när eleven är på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Nu kan närvaro och moment utvärderas i realtid, på en yta som alla parter enkelt kommer åt när-som-helst, var-som-helst och på alla enheter.

Digitala loggboken är ett systemstöd som finns som mobilapp och webbversion att använda före, under och efter elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL, och som gör det lättare för dig som:

 • samordnare att ha bra översikt över skolans alla APL-perioder
 • lärare att få kolla på att eleven får rätt kunskap under APL-perioden
 • handledare att informera om hur eleven utvecklas under APL-perioden
 • elev att hålla koll på att du under din APL-period får all kunskap som krävs för att bli en bra bagare och konditor.

Klicka här för att ladda ner en användarguide i pdf-format.

Vill du ladda ner appen, så finns den både i AppStore och GooglePlay.

 

Så loggar du in

Som lärare kan du enkelt registrera dig genom att använda din e-mejl på denna sida: https://apl.bageri.se/

När du är inloggad kan du bjuda in dina handledare och elever genom att ange deras mejladresser, och de får då en inbjudan att registrera sig. På så sätt är både handledare och elever kopplade till just dig.

 

Olika roller

Nedan följer en sammanställning vad de olika rollerna bl.a. kan göra och vilka möjligheter som finns.

 

Samordnare

Samordnaren är en administratör, som är ansvarig för skolans APL-perioder. Vederbörande ska ha en översikt över APL-perioderna och kunna administrera uppgifterna runt elever, handledare, företag samt annan information, som är relaterad till samordnarens skola.
Ska du vara skolans samordnare?
För att få denna roll med tillhörande administratörsrättigheter ska en ansökan med skola och e-postadress skickas till support@avantime.se.

 

Samordnaren kan göra följande:

 • Godkänna lärare som registrerat sig på apl.bageri.se (samt ej godkänna lärare som ej är behöriga dvs inte använder de läromaterial som Bageri tagit fram)
 • Skapa, redigera och ändra datum på en APL-period
 • Skapa, redigera och ändra plats för praktik
 • Skapa, redigera och ändra schemalagd tid för APL-period
 • Växla i programmet mellan admin- och lärarvy
 • Lägga till och redigera moment och momentmallar
 • Skapa färdiga momentmallar och/eller enskilda moment för återanvändning
 • Skapa, redigera och ta bort skolor och företag
 • Inaktivera användare. Vid inaktivering kan användaren senare aktiveras (lärare och handledare kan bara raderas om de inte är kopplade till en APL-period)
 • Plocka bort elever från en APL-period
 • Skapa så kallade klassrum för att eleverna skall kunna dela de moment de gör ute på praktiken direkt i appen
 • Koppla elever till klassrum
 • Plocka bort elever från klassrum. Det sker en automatiskt inaktivering av elever som gått ut årskurs 3

 

Läraren kan göra följande:

 • Registrera konto
 • Bjuda in elever
 • Lägga till/ta bort elever från befintlig APL-period
 • Bjuda in handledare
 • Lägga in flera handledare och att byta handledare på en APL-period
 • Redigera sin profil
 • Skapa, redigera veckodagar och ändra datum på en APL-period
 • Skapa, redigera och ändra plats för praktik
 • Skapa, redigera och ändra schemalagd tid för APL-period
 • Skapa färdiga momentmallar och/eller enskilda moment för återanvändning
 • Skapa moment, se vilka moment som är gjorda och handledarens omdömen
 • Se elevens kommentar för varje moment
 • Se elevens omdöme av handledaren och APL-perioden efter slutförd APL
 • Följa upp elevens närvaro, även bakåt i tiden
 • Skapa så kallade klassrum för att eleverna skall kunna dela de moment de gör ute på praktiken direkt i appen
 • Koppla elever till klassrum
 • Plocka bort elever från klassrum
 • Göra en pdf av genomförd APL-period att ge till eleven att använda som CV
 • Se klassrum med elevers delade moment de utfört på APL-perioden med möjlighet att kommentera och Like:a
 • Växla mellan olika klassrum för att se aktivitetsflöde för olika klasser

 

Handledaren kan göra följande:

 • Redigera sin profil
 • Hitta kontaktuppgifter för eleven
 • Se/följa upp elever och vilka moment de ska göra
 • Se/följa upp elever och vilka APL-perioder de tillhör
 • Sätta närvaro för eleven
 • Ge omdöme/betygsätta elevens moment
 • Be eleven "Träna mer" på ett utfört moment
 • Lämna kommentar för elevens moment
 • Se elevens närvaro bakåt och framåt i tiden för en APL-perioden
 • Se beskrivning av en elevs moment samt elevens kommentar på moment
 • Se elevens omdöme över handledaren och APL-perioden efter slutförd APL

 

Eleven kan göra följande:

 • Uppdatera/redigera sin profil
 • Se sin aktuella/kommande/tidigare APL-period
 • Hitta kontaktuppgifter till handledare
 • Kommentera sina moment
 • Lägga upp bild för sina moment
 • Skapa egna aktiviteter på ett moment
 • Dela aktiviteter till sin klass
 • Kommentera delade aktiviteter i "Klassrummet"
 • Like:a delade aktiviteter i "Klassrummet"
 • Se sina genomförda moment
 • Se omdöme av handledare för sina moment
 • Se kommentar från handledare för sina moment
 • Ge omdöme över handledaren och APL-perioden efter slutförd APL
 • Se sin närvaro, även bakåt i tiden
 • Bedöma sin APL-period genom stjärnor i nöjdhet och möjlighet till fritext
 • Använda din genomförda APL-period (i pdf-format) som CV

 

För frågor kring appen, kontakta Jesper Långström, Utbildningsansvarig på Sveriges bagare & konditorer på jesper@bageri.se eller 08-762 67 86.