Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Reseförsäkring som ingår

Inför årsträffsresan till Sydafrika kanske du funderar på reseförsäkring. Du som har Sveriges bagare & konditorers företagsförsäkring genom Provins/Svedea har en tjänstereseförsäkring som omfattar de anställda på företaget och dessutom medföljande make/maka, sambo, registrerad partner och barn vars resa företaget betalat även om den personen inte är anställd i företaget. Har du frågor du inte får svar på nedan är du välkommen att kontakta Provins Insurance.

Försäkring omfattar inte bara de anställda utan den omfattar även medföljande make/maka m.fl. på resan även om den personen inte är anställd i företaget. Om Ni stannar kvar några dagar extra på semester i samband med årsträffen, så gäller försäkringen. Försäkringen gäller både under arbetstid och fritid under tjänsteresan.

VILKA OMFATTAS

Tjänstereseförsäkringen gäller för dig och dina anställda vid tjänsteresor inom hela världen.

Försäkringen omfattar även Make/Maka, sambo registrerad partner och barn som medföljer på resan och har bekostats av arbetsgivaren. En tjänsteresa får vara i max 180 dagar. Omfattar även upp till 14 dagars semester i anslutning till tjänsteresa.

Försäkringen gäller endast person som är stadigvarande bosatt i Norden.

 VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN

 • Sjuk och olycksfallsförsäkring (nödvändiga & skäliga kostnader, som läkare föreskriver)
 • Överfallsskydd (Personskada)
 • Kidnappning
 • Krisförsäkring
 • Resgodsskydd (Allrisk)
 • Försening /Resestartskydd
 • Reseavbrott / Ersättningsresa
 • Självriskskydd för hem, villa, bil & hyrt fordon
 • Ansvar för privatperson
 • Rättskydd för privatperson

 VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen gäller bland annat inte för:

 • Olycksfallsskada om uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne
 • Olycksfall i samband med fallskärmshoppning, dykning m.fl. eller annan riskfylld verksamhet
 • Kostnader i samband med graviditet och som uppstått efter graviditetens 32:a vecka
 • Stöld av stöldbegärlig egendom som lämnats obevakad i bil eller annat fordon, nattetid får ingen egendom lämnas i fordon.
 • Ytliga skador på resväskor och liknade såsom bucklor, repor eller dylikt utan väsentlig inverkan på användbarheten.

VILKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MÅSTE FÖLJAS

Förutom normal aktsamhet för att förhindra skada på eller stöld av egendomen ska:

 • Transportmedel, tillfällig lokal eller tillfällig bostad som bungalow, lägenhet, hotellrum, och motsvarande vara låst och fönster stängda.
 • Pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom ska vara förvarade i låst skåp, låda (safety box) eller liknade när försäkrad lämnar tillfällig bostad.