Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Information om corona-viruset

Corona-viruset har drabbat branschen hårt. Här samlar vi länkar och information som vi hoppas kan hjälpa dig i denna svåra situation!

 

29 februari Stöd, restriktioner och seminarier


Innehåll

 • När pandemin kommer - så räddar du ditt företag
 • Så lyckas ditt bageri med hemleveranser
 • Årsmöte
 • Nya restriktioner
 • Omställningsstöd
 • Korttidspermittering för april
 • Anmälan av Covid-19 till Arbetsmiljöverket
 • Hyresstöd
 • Digitalt kampanjmaterialNär pandemin kommer - så räddar du ditt företag + distriktsmöte

Den erfarna advokaten, obeståndsjuristen och konkursförvaltaren Lars-Håkan Lindberg har räddat många företag från konkurs och räddat ägare till bolag som gått i konkurs från att drabbas i sin privatekonomi. Hör Lars-Håkans bästa tips!

 • Vad kan du göra för att trygga ditt företags överlevnad när det är tuffa tider?
 • Vad måste du göra för att inte sätta din privatekonomi på spel?

På föredraget berättar Lars-Håkan om vad lager säger och ger dig ovärderlig input om vad du måste tänka på och prioritera när bolagets pengar börjar ta slut. Som medlem har du ett mycket förmånligt pris om du vill utnyttja Lars-Håkans juridiska tjänster. Du kan även använ­da honom till att rekommendera en jurist som är verksam på din ort om du hellre vill det.

Efter föredraget kommer du och de andra deltagarna från ditt distrikt att få ett eget virtuellt rum där ni kan diskutera hur pandemin påverkat era företag och det blir tid för allmänna diskussioner och erfarenhetsutbyten.

NÄR: 9 mars kl 14-15
VAR: Digitalt, på Zoom. Du kommer till mötet genom att klicka här.
KOSTNAD: Utan kostnad för medlemmar
HUR: Först föreläsning med advokaten, därefter placeras du automatiskt i en grupp med övriga från ditt distrikt
ANMÄLAN: Vi ser gärna att du anmäler dig i förväg via mail till julia@bageri.se för att garantera dig en plats på möte och för att göra det enklare att placera dig i rätt distrikt när vi delar in oss. Det går att följa länken samma dag som mötet utan föranmälan.

Länk till seminariet: https://zoom.us/j/97361498301Så lyckas ditt bageri med hemleveranser i pandemitid

Vinnova har utvecklat och testat nya sätt för hemleverans från restauranger och arrangerar ett seminarium den 24 mars under rubriken Så lyckas din restaurang med hemleveranser i pandemitid.


Nya restriktioner

Media har rapporterat om nya restriktioner och förlängning av stödåtgärder. Vi går inte in närmre på restriktionerna eftersom vi i nuläget inte bedömer att de direkt drabbar vår bransch, även om vi vet att kunderna bli mer försiktiga rent generellt och att det kan leda till minskad försäljning.

De nya restriktionerna handlar om att serveringsställen måste stänga senast kl 20.30, även om det inte serveras alkohol. Folkhälsomyndigheten har även informerat om att de inte avser att begränsa take-away-försäljning samt att de ser över möjligheten att ytterligare begränsa matservering på plats i gallerior, varuhus och på större handelsplatser. Vi bevakar, och arbetar för att påverka, utvecklingen.


Omställningsstöd

Skatteverkets e-tjänst för ansökan om omställningsstöd för perioderna augusti-oktober och november-december 2020 har öppnat. Ansökan för januari-februari 2021 öppnar den 1 mars.
Sista ansökningsdag för perioderna är den 30 april.
För att vara berättigad till stöd ska den minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. De företag som har rätt till stöd får ersättning för 70–90 procent av sina fasta kostnader.

Här läser du mer och ansöker80% korttidspermittering även för april

Regeringen har presenterat ett förslag om att nivån 80 %-korttidspermittering kommer att gälla även för april 2021 och alltså inte sänkas som tidigare var tänkt.

Ansökan hos Tillväxtverket om det förlängda stödet kommer att öppna den 29 mars 2021 och utbetalning av stödet kommer börja ske under vecka 14. Under det förlängda stödet gäller att Tillväxtverket maximalt kan bevilja en månads stöd i förskott. Om ett företag blir beviljat stöd för hela perioden december 2020 – juni 2021 kommer företaget att få stöd utbetalt för sex månader, december 2020 – maj 2021, vid den första utbetalningen. Stöd för juni 2021 kommer att kunna sökas först i samband med avstämningen i juli 2021.

Läs mer hos regeringen


Anmälan till Arbetsmiljöverket om anställd exponerats för Covid-19
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) måste en arbetsgivare dokumentera om arbetstagare exponerats för Covid-19 (som ingår i "smittämnen i riskklass 3 och riskklass 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse").  
Om en anställd exponerats för covid-19 i samband med arbetet är du dessutom skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket, en så kallad 3:3a-anmälan (allvarligt tillbud).

Läs mer hos ArbetsmiljöverketFörlängning av hyresstödet

Regeringen har föreslagit att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

EU-kommissionen måste godkänna stödet innan det kan genomföras.
 
Läs mer här

Kampanjmaterialet Håll 5 limpors avstånd
Kampanjmaterialet som du fått på posten finns även att ladda ned digitalt så det kan visas på TV-skärmar i kassor och serveringar.

Du kan ladda ned affischen i stående format här!
Här laddar du ned den runda bilden ifall du tycker att den passar bättre att använda..

Vill du använda bilderna vi tagit fram för sociala medier under kampanjen #räddadinbagare finns de att ladda ned på bageri.se/corona 

 

 

 

3 februari Covid-kampanj, Håll 5 limpors avstånd

Efter de senaste restriktionerna har vi fått önskemål om att ta fram material som visar att bagerierna arbetar på ett säkert sätt och som minskar kundernas oro.
Vi har därför tagit fram denna kampanj som du som medlem i Sveriges bagare & konditorer får utan kostnad.

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner kampanjen digitalt.

         

 

13 januari Nya stöd efter pandemilagen

Med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen som kan ställa ytterligare krav och restriktioner på företagen, utökas företagens möjligheter att få korttidsstöd, meddelar regeringen.

Förslaget innebär att under perioden januari och mars 2021 ska anställda i företag som har det ekonomiskt tufft, kunna permitteras med upp till 80 procent av arbetstiden (tidigare endast upp till 60 procent av arbetstiden). Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen förstärker även omställningsstödet till företag som har färre än 50 anställda och som inte omsätter mer än 100 Mkr per år. Den förstärkta nivån på 90 procents ersättning för fasta kostnader ska gälla under perioderna november-december samt januari-februari.  För större företag ligger stödet på fortsatt 70 procent.

Mer information och svar på frågor om stödet finns på den här sidan hos Tillväxtverket.

Du kan ansöka om stödet 5-8 veckor att lagen trätt i kraft den 15 februari. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020 här hos Tillväxtverket.


Omställningsstöd

Det är inte helt lätt att hänga med i vilka stöd som går att få för vilken period. En sammanställning av omställningsstödet finns på regeringens hemsida.

Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket. Där finns även mer information.


Om kunderna tror att din servering omfattas av de nya restriktionerna

Några medlemmar har hört av sig och vill ha en skylt att sätta upp för att visa kunderna att serveringsverksamhet inte omfattas av begränsningarna av antalet gäster som gäller i butik. Länsstyrelsens information är då bra (Se "Observera" på höger sida):
Länsstyrelsernas informationsskylt om att servering ej omfattas

 

9 januari, Nya föreskrifter gäller från 10 januari

Många har hört av sig och undrar vad som gäller från imorgon då Pandemilagen träder i kraft tillsammans med Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Som vanligt är det inte helt lätt att ge ett tydligt svar på vad som gäller.

Restriktionerna omfattar köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten.

För vår del blir då primärt frågan vad som avses med "butiker".

Ipropositionen (sid 94) står det så här:
”Med butik avses som utgångspunkt en lokal för försäljning av varor. Någon begränsning avseende vad som säljs uppställs inte. Att det förutom försäljning av varor även tillhandahålls tjänster utesluter inte att det är fråga om en butik. Inte heller att det också bedrivs viss annan verksamhet i lokalen, t.ex. ett kafé, utesluter detta. Det är den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening.”

Det finns alltså ingen exakt definition av vad som är en butik, men det ska handla om försäljning av varor och i övrigt ska man gå på allmänt språkbruk. Det är den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är en butik eller inte.

Våra medlemsföretag har som huvudsaklig verksamhet att driva bageri eller konditori. Om man utgår från "allmänt språkbruk" har jag svårt att se att särskilt många av våra medlemmar driver butik och vår bransch borde därför inte omfattas av de nya restriktionerna. De som t ex har obemannad självplocksbutik i anslutning till det större bageriet omfattas antagligen. Detta är dock min personliga tolkning och det är viktigt att du gör din egen tolkning utifrån din verksamhet. 


För dig som driver butik eller verksamhet i köpcentrum mm

För dig som driver verksamhet i gallerior och varuhus gäller den nya förordningen. Jag utgår ifrån att din hyresvärd informerar om hur ni agerar i just din galleria eller köpcentrum. För säkerhets skull är här en lista på de åtgärder som du måste vidta, förutom de allmänna åtgärderna som gäller sedan tidigare:

 1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet), 
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
 3. tydligt anslå maxantalet, 
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids, 
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas, 
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.


Länkar för dig som vill läsa mer och skapa dig en egen bild

Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (8 jan -21)
Regeringens proposition
Pandemilagen
Länsstyrelsernas informationsskylt om att servering ej omfattas
Det är självklart lika viktigt som tidigare att fortsätta att vidta de åtgärder alla redan gör med avstånd, tvätta händerna osv.27 november, Nya möjligheter till omställningsstöd
Omställningsstöd till företag som tappat en stor del av sina intäkter under pandemin har funnits sedan i juni. Omsättningstappet beräknas på omsättningen under en viss period i år jämfört med samma period förra året. Nu har regeringen presenterat nya nivåer.

Stöd för tiden augusti till december delas upp i två perioder. 

 • För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. 
 • För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt max 30 miljoner kronor per företag augusti till december. Stödet under november–december kommer i dessa avseenden att göras så generöst som EU:s tillfälliga regelverk för statsstöd möjliggör, för att fler företag ska klara sig genom pandemin.

Sjukförsäkring och handels-/kommanditbolag
Regeringen har även presenterat nya regler i syfte att människor inte ska förlora sin sjukpenning samt omställningsstöd för handels- och kommanditbolag. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Tips till dig som har det riktigt kämpigt 
De senaste veckorna har flera medlemmar hört av sig och berättat om den extremt tuffa situation de befinner sig i. Jag vill påminna om våra medlemsförmåner; den tidigare konkursförvaltaren och affärsjuristen.

Om det går riktigt dåligt är det viktigt att vidta åtgärder i tid, t ex för att öka likviditeten i bolaget och om det går rejält illa behöver du vidta åtgärder så du skyddar dig själv vid en konkurs.

Ett bolag kan genomgå en rekonstruktion med fördelarna:

 • Du bevarar bolaget över krisen (rekonstruktion pågår ofta 3+3 månader, ibland upp till 9).
 • Likviditeten ökas.
 • Du fortsätter att behålla kontrollen över företaget.
 • Lönegarantin träder  in.

OBS! Om ditt registrerade aktiekapital är förbrukat med hälften måste du snarast upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Det personliga ansvaret som kan inträda vid ett förbrukat aktiekapital om inte en kontrollbalansräkning upprättas gäller även under företagsrekonstruktionen.

Som medlem i Sveriges bagare & konditorer har du tillgång till:
Konkursförvaltaren Lars-Håkan Lindberg som arbetat på advokatbyrå mellan 1985 och 2017 och bland annat hanterat ca 700 konkurser. Som medlem i Sveriges bagare & konditorer kan du ta del av hans kunskap och erfarenhet för 600 kr/h.


Dan Michael Sagell på Sagell & Co är expert på affärs- och hyresjuridik och har hjälpt SBK:s medlemmar under många år. Som medlem har du fri rådgivning 15 minuter 4 gånger per år. Syftet är att du ska få en bild av rättsläget (dvs är det lönt att du går vidare med jurister i ärendet eller finns annan lösning som är bättre). Efter de 15 fria minuterna kan du välja att köpa tjänster av Dan Michael eller valfri annan jurist.

 

16 november

Nya restriktioner
Knappt hann det förra mailet kom frågor om vad de restriktioner regeringen idag presenterade innebär. Antagligen innebär de i praktiken ingen förändring i restriktioner för dig, men kan förstås påverka kundernas oro och beteende. Att vara extra tydlig med de säkerhetsåtgärder ni vidtar kan vara extra viktigt.

Ny restriktioner föreslås från 24 november
Med anledning av coronapandemin presenterade regeringen idag förslag på ytterligare restriktioner. De innebär att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare samt att det tidigare generella undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Dock kvarstår det undantag som under vissa förutsättningar gäller för sittande publik.

För en allmän sammankomst eller offentlig tillställning för sittande publik gäller ett publiktak på 300 personer samt att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter. Flera länsstyrelser har infört lokala bestämmelser och begränsat antalet deltagare vid sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer.

De nya restriktionerna föreslås träda i kraft den 24 november och enligt regeringen är utgångspunkten att de idag föreslagna begränsningarna inte ska gälla längre än fyra veckor.

Vår tolkning av restriktionerna
 • Bagerier och konditorier kan ha öppet som vanligt utan några ytterligare restriktioner så länge de bara serverar bakverk och icke alkoholhaltiga drycker (och tidigare försiktighetsåtgärder gällande avstånd mm följs)

 • Om ditt bageri eller konditori har en artist som uppträder:
  - Då får du bara ta in 8 personer (undantag enligt punkten nedan)
  - Om alla gäster förblir sittande med minst en meters avstånd får upp till 300 gäster tas emot (lokala regler kan finnas om max 50 personer)  

 

13 november

Nya krisåtgärder
Vi var nog många som trodde att de största utmaningarna för branschen var över. De senaste månaderna har många av er berättat om att det går mycket bättre. Försäljningen har ökat och humöret blivit allt bättre hos både er, personalen och kunderna. Sen kom november med mer mörker än vanligt! Och med mer osäkerhet på många sätt. Jag och mina kollegor arbetar för att hjälpa dig och våra övriga medlemmar på lång och kort sikt, med sådant vi pratar öppet om och sådant vi gör utan att skapa uppmärksamhet. Har du tankar om något du tycker att vi skulle kunna göra för att hjälpa branschen hoppas jag att du kontaktar någon av oss!

Här kommer kort information om vad som är på gång nu! Mer om regeringens krispaket kan du läsa på regeringen.se

Förlängd korttidspermittering
Regeringen kommer att föreslå att tidsgränsen på nio månader för korttidspermittering ska tas bort. Det innebär i praktiken att korttidspermitteringar kan förlängas som längst till 30 juni 2021.

I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängt omställningsstöd
Vidare kommer regeringen att föreslå att omställningsstödet förlängs så att det även kan sökas för perioden augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Sedan tidigare finns en möjlighet för företag att skjuta upp skatten. Det kommer föreslås en förlängning med ytterligare ett år.

Lättnader för reglerna kring A-kassa för företagare
Regeringen föreslår att en förlängning över 2021 ska ske av de tidigare beslutade ändringarna som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning.

Läs mer hos Tillväxtverket
Hos Tillväxtverket kan du hitta mer information om de stödåtgärder som beslutats och om hur du går tillväga för att ta del av dem.

Vad kan du göra?
Har du tips om vad man kan göra för att hålla uppe försäljningen? Hör gärna av dig! Här är några tankar utifrån vad jag ser att några av er gör:
 • Säkerställ att kunderna känner sig trygga. Sätt upp skyltar som visar vilka åtgärder ni vidtagit för att motverka smitta, visa tydligt hur kunderna ska hålla avstånd genom markeringar i golv osv.
 • Gör besöket trevligt och visa att du bryr dig om kunderna - du kan t ex bjuda på kaffe till kunder som står utomhus och köar.
 • Var öppen och visa dig sårbar. Fortfarande är det många kunder som inte förstått situationen för näringslivet och som inte tänker på sambandet mellan att de handlar och att personalen får behålla sina jobb. Berätta gärna för kunderna, i verkligheten eller på sociala medier hur tufft det är och att du kämpar för att kunna behålla din personal.
 • Använd kampanjen #räddadinbagare på sociala medier (bilder finns att ladda ned på bageri.se)

 

2 juli

Avbryt inte korttidspermittering om du vill ha chans till fortsatt stöd efter sommaren

Vi får höra att det går lite bättre för många medlemsföretag och att de då tar in korttidspermitterad personal. Vi hoppas förstås alla att den ökade försäljningen är bestående, men det är viktigt att ha öppet för att kunna utnyttja korttidspermitteringen efter sommaren ifall försäljningen inte fortsätter uppåt!

Om du avbryter korttidspermitteringen kan du inte återigen teckna avtal och ansöka om stöd. Du behöver därför ha avtalet om korttidspermittering pågående under sommaren även om personalen arbetar full tid.

Om ni vill korttidspermittera igen efter sommaren, men inte i juli-augusti, måste ni ansöka om förlängning av stödperioden redan nu vid avstämningen. Genom att ansöka om förlängning kommer du i nästa avstämning (nr. 2) kunna ansöka om stöd för de tre sista månaderna.

Kontakta Livsmedelsföretagens jurister för mer information.

 

Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli träder en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen innebär inga större förändringar om vilka regler som gäller konditoriers ansvar och krav på åtgärder. De åtgärder du haft krav på dig sedan tidigare fortsätter att gälla med några förtydliganden och förändringar. Efter vad jag förstår kommer kontrollerna också bli fler.

Lagen anger att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att

 1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
 2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras, och
 3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.


De förändringar och förtydliganden som sker är:

 • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

 • Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom.

 • Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd mellan besökare bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.


Folkhälsomyndigheten har gett ut några allmänna råd (dvs regler som ska följas)

Folkhälsomyndigheten kommer att publicera vägledning samt frågor och svar till de nya föreskrifterna och allmänna råden när de är tryckta och därmed träder i kraft, vilket beräknas ske under nästa vecka. Vill du ta del av vägledningen kommer den publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida för restauranger och krogar. Den förhandsinformation vi fått är att råden kommer vara:


Regel: Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.

Allmänna råd kring regeln:
Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:
1. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
2. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd besökare får vistas mellan varandra,
3. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, och
4. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 
Regel: Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare kan dock hämta mat och dryck vid exempelvis en disk eller en buffé, om det kan ske utan trängsel.
 

Regel: Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. 

Regel: Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. 

Allmänna råd:
Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.


Regel: Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. 

Allmänna råd:
Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället. 


Regel: Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Allmänna råd:
Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

 

1 juni Samlad information kring stödåtgärder mm

Ny medlemsförmån - juridisk hjälp av erfaren konkursförvaltare
Går det dåligt och du är rädd för att hamna i ekonomiskt obestånd? Då är det viktigt att så fort som möjligt ta hjälp av juridisk expertis, bland annat så du kan skydda din personliga ekonomi.

Om det går dåligt och du tror att du kanske inte kommer att kunna betala dina räkningar framöver riskerar du att hamna i ekonomiskt obestånd. Ta då kontakt med den erfarna konkursförvaltare som SBK samarbetar med så du får god juridisk rådgivning.


Du kommer väl i håg att du även har medlemsförmånerna:
Affärsjuridisk rådgivning
Arbetsrättslig rådgivning


Sammanställning av stöd som finns att få

 


Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)
Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

Gå till Tillväxtverkets räknetjänst
Ansök och läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket 
Läs mer om korttidspermittering hos fPlus som förklarar vad som gäller ur ett företagarperspektiv.
Li och Livs är överens om att det är ok att korttidspermittera under uppsägningstid.


Om en anställd blir sjuk
Karensavdraget slopas tillfälligt
Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och det är sedan den anställda som söker om det retroaktivt. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Den anställda kan ansöka om ersättningen på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Detta skulle ursprungligen ha gällt till och med 31 maj men regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret
Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få ersättning för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration från och med april. Försäkringskassan kommer sedan betala ut pengarna via ditt skattekonto. De nya reglerna om sjuklönekostnader gäller under april och maj. Regeringen föreslår nu att sjuklöneansvaret ska förlängas så att det även inkluderar månaderna juni och juli.

Krav på läkarintyg slopas
Regeringen har beslutat att den som har sjukanmält sig den 13 mars eller senare inte behöver ha ett läkarintyg förrän efter det att hen har varit sjuk i 14 dagar (mot tidigare 8 dagar). Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand.

Regeringen föreslår att det slopade läkarintyget för de första 14 dagarna ska gälla till och med 30 september 2020.

Ansök om karensersättning och Läs mer och om de tillfälliga reglerna på Försäkringskassans webbplats (scrolla ned lite på sidan)


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Från och med den 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 av dina anställda. För att få det behöver du kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen. Du behöver bara betala de 10,21 procent som motsvarar ålderspensionsavgiften. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för lön upp till 25 000 kronor och för utbetalningar under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen blir maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Har du redan lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan du få den omprövad genom att lämna en ny deklaration.

Läs mer om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, det vill säga egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Läs mer om egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket


Stöd vid minskning av omsättningen
Regeringen har tagit fram ett förslag om omställningsstöd till företag. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset.

Storleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och omfattar företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra och leasing, räntor och försärkringar med mera.

För att få ta del av stödet måste ditt företag ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Du ska under mars och april i år ha tappat 30% i omsättning jämfört med mars och april i fjol. Företaget ska inneha F-skattsedel och stödet kommer att betalas via Skatteverket. Förslaget är alltså att du ska kunna få ersättning för tappet i mars och april, men SBK och andra starka krafter arbetar för att få ett längre stöd.

Läs mer om omställningsstöd hos Skatteverket


Hyresstöd
Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för företag i vissa branscher. Rabatten är en överenskommelse mellan företaget och hyresvärden och gäller från 1 april till den 30 juni 2020.

Kompensation ges med högst 50% av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), dock maximalt 25% av den ursprungliga fasta hyran.

Du som företag kan inte själv bestämma att du vill ha sänkt hyra eller ansöka om stödet. Det är din hyresvärd som fattar beslutet och skickar in ansökan. Du måste därför komma överens med din hyresvärd om du ska få rabatt på din hyra och hur stor rabatten ska vara. Din hyresvärd ansöker sedan om stödet via länsstyrelsen och utbetalningarna sker i efterhand till hyresvärden. Hyresvärden kan ansöka om stödet från den 1 juli till den 31 augusti 2020.

Det måste finnas ett avtal som är tecknat med en helt eller delvis fast hyra från den 1 mars 2020. Du och din hyresvärd måste också ha ett avtal om att en tillfällig rabatt ges under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Avtalet om den tillfälliga rabatten måste vara tecknat senast den 30 juni 2020.

Tänk på att ett alternativ till hyresstöd är att du kan få ersättning för hyran i det omställningsstöd som beskrivs ovan - dock enbart under två månader!

Behöver du hjälp i dina kontakter med hyresvärden finns din medlemsförmån där du förmånligt kan få hjälp. Läs mer påom TenantPro på bageri.se


Skjut upp skatteinbetalningarna
Justera preliminärskatten
Du kan ändra din preliminära skatt för år 2020 om du beräknar att få ett sämre resultat eller gå med förlust. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen skatt under de kommande månaderna samt att du kan få tillbaka den skatt du betalat in för januari och februari.

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:
* Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
* Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Läs om tillfälligt anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Anstånd med skattebetalning
Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Läs om anstånd med skattebetalning


Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Du som arbetsgivare bör se till att din personal och eventuella besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet


SBK tar bort medlemsavgifter i år
SBK beslutade under ett extrainsatt styrelsemöte att så mycket som möjligt av medlemsavgiften ska tas bort i år för att underlätta, om än bara lite, för våra medlemsföretag. 80% av den avgift våra medlemmar betalar är en serviceavgift till SBK AB och den tas alltså bort i år. Detta gäller alla små och medelstora bolag. De största bolagen (omsättning över 200 miljoner kr) kommer även i år att få en faktura på hela beloppet eftersom de inte är lika känsliga och inte drabbats lika hårt av den nuvarande krisen. Enligt stadgarna måste årsmötet besluta om medlemsavgift till förbundet, så den resterande avgiften på 20% kan styrelsen inte ta bort.15 maj Återbetalning av sjuklön - när får du pengarna?

Försäkringskassan kommer att betala ut löpande allt eftersom de handlägger. De första utbetalningarna genomfördes 12 maj och utbetalningar sker varje dag, men de vill inte sätta något datum för när alla utbetalningar ska vara gjorda. Ambitionen är att alla utbetalningar ska vara genomförda i maj. (Ambitionen har varit tidigare, men skjutits.)

 

7 maj Förlängt krispaket från regeringen

Regeringen föreslår förlängt krispaket:

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget. 

Regeringen föreslår även att ersättning för första sjukdagen och fortsatt slopat krav på läkarintyg ska förlängas till 30 september.

Du kan läsa hela regeringens pressmeddelande här.

 

30 april Regeringen föreslår stöd för förlorad omsättning

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Regeringens kriver att det t ex kan vara vara restauranger (dvs bagerier och konditorier) som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser.

Regeringens förslag i korthet

 • För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. 
 • Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
 • Stödet kommer betalas ut av Skatteverket
 • Ambitionen är att det ska gå att söka stödet den 1 juli.

14 april - förstärkt permittering och sänkt ränta

Regeringen meddelar att Riksdagens finansutskott kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skattebetalningar (från 6,6%). De meddelar även att möjligheten att korttidspermittera personal ska utökas till 80%. (Som tidigare krävs ett riksdagsbeslut innan åtgärderna blir definitiva, men inget tyder på annat. Dessutom måste Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet komma överens om att 80% permittering ska få utnyttjas.) 

Permittering under uppsägningstid
Nu är Li och facket överens om att det är ok att korttidspermittera under uppsägningstid. 

Förbudet på max 50 personer gäller inte vår bransch
I förra veckan presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer. Det gäller inte vår bransch enligt SVT. Självklart fortsätter vi agera ansvarsfullt!

Imorgon tar staten över ansvaret för sjuklön

Från imorgon tar staten över sjuklöneansvaret. Det är inte klart hur det går till i praktiken. Försäkringskassan har en sida med information om vad som gäller kring karensdag, smittbärarpeng (och snart även sjuklön).

Ingen avgift till SBK AB i år

Styrelsen har beslutat att de små och medelstora medlemmarna inte kommer att faktureras för serviceavgift till SBK AB i år. De största medlemmarna (omsättning över 200 miljoner kr/år) faktureras som vanligt.

 

REGERINGEN FÖRESLÅR KRISPAKET FÖR SMÅFÖRETAG (25 MARS)

All information från regeringen finns i pressmeddelandet om krispaketet för småföretag.


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas (dvs 10,21% istället för arbetsgivaravgiften som är 31,42%). Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig hyresrabatt
Om du kan förhandla ned hyran med din hyresvärd tar staten 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
För att göra det lättare för företag att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Ändrade regler om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och handelsbolag
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får nya regler kring periodiseringsfonder och kan på så sätt sänka sin skatt och få tillbaks inbetald preliminärskatt. (Mer information finns i pressmeddelandet.)

Anstånd med att betala in moms
Du kan få anstånd med att betala in moms för att på så sätt öka likviditeten.

TIDIGARE INFORMATION

Nya regler om servering

Från den 25 mars gäller nya regler om servering. De finns beskrivna på Folkhälsomyndighetens hemsida och i de föreskrifter som publicerats.

Ett utdrag ur texten:

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

 

Sociala medier

Ladda gärna ned bilderna ovan och sprid i sociala medier. Sveriges bagare & konditorer genomför nu en kampanj under parollen #räddadinbagare Tillsammans hjälps vi åt att påminna svenska folket om att de ska handla hos bageriet och konditoriet!

 

Hjälp med uppsägning, permission mm

Alla frågor som rör personal kan Livsmedelsföretagen hjälpa dig med:

08-762 65 50 och e-post: radgivning@li.se

Är du inte medlem i Livsmedelsföretagen kan du istället kontakta vår generella arbetsrättsliga rådgivning (läs mer om korttidspermittering nedan).  Mall för korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.

 

Förhandla om sänkt hyra

Läs om Fastighetsägarnas rekommendation till sina medlemmar om hur de bör stötta dig och andra hyresgäster.

Behöver du ha hjälp kan du utnyttja medlemsförmånen TenantPro.

SBK och Li har gått ut med gemensamt uttalande om önskade insatser från politikerna.

 

Tänk på preliminärskatten
Ett tips vi fick in från en medlem är att tänka på preliminärskatten. Om du minskar verksamheten ska du antagligen betala lägre skatt. Kontakta Skatteverket för att sänka den preliminärskatt du ska betala!

 

Kortfattat om regeringens krispaket (läs mer på regeringen.se)

 • Kan omfatta upp till 300 miljarder kronor
 • Korttidspermittering möjligt från idag
 • Direktiv att myndigheter ska jobba fort, även om det kan innebära att allt inte blir perfekt
 • Staten tar över sjuklöneansvaret för första 14 dagarna (från 1 april)
 • Företag kan få anstånd med skatter - och även få tillbaks pengar

 

Övrig information

Samlad information hos Krisinformation.se

Samlad information om coronaviruset hos Livsmedelsföretagen

Livsmedelsverket skrivet om coronaviruset

 

Sveriges bagare & konditorer arbetar löpande med att informera beslutsfattare om läget i branschen och vilka insatser som behövs för att hjälpa företagen att överleva. Som medlem får du även mail med viktig information.

Korttidspermittering - med kollektivavtal

Har du kollektivavtal (dvs är medlem i Li) kan du läsa mer om hur du går tillväga för att permittera på Li:s sida om permittering

 

Korttidspermittering utan kollektivavtal 

För dig som inte har kollektivavtal kommer här information som vi samlat in. Vi ber dig kontakta en jurist för att säkerställa detaljerna innan du vidtar åtgärd. Som medlem i Sveriges bagare & konditorer har du fri telefonrådgivning hos Företagarna på telefon 0770-85 00 00. Texten nedan är skriven för att du ska vara lite förberedd!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på upplägget och om du har 100 anställda ska 70 anställda gå med på korttidspermitteringen. Du bör även i dessa fall informera och erbjuda förhandling enligt 13 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) de fack som de anställda är medlemmar i eftersom alternativet förmodligen är att du som arbetsgivare måste säga upp p.g.a. arbetsbrist. 

 • Permittering ska genomföras den 7 april med en retroaktiv tillämpning från 16 mars 2020.
 • Stödet ska sökas hos Tillväxtverket och utbetalas genom kreditering av ditt skattekonto.
 • Du ska ha minskat kostnaden för arbetskraft genom andra tillgängliga åtgärder innan du kan permittera, t ex uppsägning av tillfälligt anställd personal, konsulter och inhyrd personal. (De kan behållas om de besitter verksamhetskritisk kompetens.)
 • Företaget får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Skatteverket eller Kronofogden.
 • Företaget får inte vara på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning mm
 • Du ska ha skriftligt avtal med personal som går ned i tid
 • Arbetstids- och löneminskningen som avtalas ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare på driftsenheten
 • Enbart de som varit anställda i tre månader kan omfattas
 • Arbetsgivarens familj kan inte delta
 • Stödet gäller 16 mars till 31 december 2020

Tillväxtverket hjälper dig med hur du ska göra vid korttidspermittering