Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Information om corona-viruset

Corona-viruset har drabbat branschen hårt. Här samlar vi länkar och information som vi hoppas kan hjälpa dig i denna svåra situation!

2 juli

Avbryt inte korttidspermittering om du vill ha chans till fortsatt stöd efter sommaren

Vi får höra att det går lite bättre för många medlemsföretag och att de då tar in korttidspermitterad personal. Vi hoppas förstås alla att den ökade försäljningen är bestående, men det är viktigt att ha öppet för att kunna utnyttja korttidspermitteringen efter sommaren ifall försäljningen inte fortsätter uppåt!

Om du avbryter korttidspermitteringen kan du inte återigen teckna avtal och ansöka om stöd. Du behöver därför ha avtalet om korttidspermittering pågående under sommaren även om personalen arbetar full tid.

Om ni vill korttidspermittera igen efter sommaren, men inte i juli-augusti, måste ni ansöka om förlängning av stödperioden redan nu vid avstämningen. Genom att ansöka om förlängning kommer du i nästa avstämning (nr. 2) kunna ansöka om stöd för de tre sista månaderna.

Kontakta Livsmedelsföretagens jurister för mer information.

 

Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli träder en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen innebär inga större förändringar om vilka regler som gäller konditoriers ansvar och krav på åtgärder. De åtgärder du haft krav på dig sedan tidigare fortsätter att gälla med några förtydliganden och förändringar. Efter vad jag förstår kommer kontrollerna också bli fler.

Lagen anger att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att

 1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
 2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras, och
 3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.


De förändringar och förtydliganden som sker är:

 • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

 • Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom.

 • Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd mellan besökare bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.


Folkhälsomyndigheten har gett ut några allmänna råd (dvs regler som ska följas)

Folkhälsomyndigheten kommer att publicera vägledning samt frågor och svar till de nya föreskrifterna och allmänna råden när de är tryckta och därmed träder i kraft, vilket beräknas ske under nästa vecka. Vill du ta del av vägledningen kommer den publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida för restauranger och krogar. Den förhandsinformation vi fått är att råden kommer vara:


Regel: Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.

Allmänna råd kring regeln:
Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:
1. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
2. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd besökare får vistas mellan varandra,
3. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, och
4. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 
Regel: Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare kan dock hämta mat och dryck vid exempelvis en disk eller en buffé, om det kan ske utan trängsel.
 

Regel: Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. 

Regel: Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. 

Allmänna råd:
Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.


Regel: Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. 

Allmänna råd:
Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället. 


Regel: Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Allmänna råd:
Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

 

1 juni Samlad information kring stödåtgärder mm

Ny medlemsförmån - juridisk hjälp av erfaren konkursförvaltare
Går det dåligt och du är rädd för att hamna i ekonomiskt obestånd? Då är det viktigt att så fort som möjligt ta hjälp av juridisk expertis, bland annat så du kan skydda din personliga ekonomi.

Om det går dåligt och du tror att du kanske inte kommer att kunna betala dina räkningar framöver riskerar du att hamna i ekonomiskt obestånd. Ta då kontakt med den erfarna konkursförvaltare som SBK samarbetar med så du får god juridisk rådgivning.


Du kommer väl i håg att du även har medlemsförmånerna:
Affärsjuridisk rådgivning
Arbetsrättslig rådgivning


Sammanställning av stöd som finns att få

 


Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)
Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer att gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Regeringen förslog den 14 april att utöka stödet om korttidsarbete. Enligt förslaget ska du som arbetsgivare kunna minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent. Förändringen föreslås gälla från och med den 1 maj och under månaderna maj, juni och juli 2020. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

Gå till Tillväxtverkets räknetjänst
Ansök och läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket 
Läs mer om korttidspermittering hos fPlus som förklarar vad som gäller ur ett företagarperspektiv.
Li och Livs är överens om att det är ok att korttidspermittera under uppsägningstid.


Om en anställd blir sjuk
Karensavdraget slopas tillfälligt
Att karensavdraget tillfälligt slopas innebär att du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och det är sedan den anställda som söker om det retroaktivt. De nya reglerna gäller från den 11 mars och framåt. Den anställda kan ansöka om ersättningen på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Om din medarbetare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte göra ett nytt karensavdrag. Dagarna i den tidigare sjuklöneperioden ska räknas med i den nya sjukperioden, så att de tillsammans blir som mest fjorton dagar.

Detta skulle ursprungligen ha gällt till och med 31 maj men regeringen föreslår nu att förlänga det till och med den 30 september 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret
Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få ersättning för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration från och med april. Försäkringskassan kommer sedan betala ut pengarna via ditt skattekonto. De nya reglerna om sjuklönekostnader gäller under april och maj. Regeringen föreslår nu att sjuklöneansvaret ska förlängas så att det även inkluderar månaderna juni och juli.

Krav på läkarintyg slopas
Regeringen har beslutat att den som har sjukanmält sig den 13 mars eller senare inte behöver ha ett läkarintyg förrän efter det att hen har varit sjuk i 14 dagar (mot tidigare 8 dagar). Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand.

Regeringen föreslår att det slopade läkarintyget för de första 14 dagarna ska gälla till och med 30 september 2020.

Ansök om karensersättning och Läs mer och om de tillfälliga reglerna på Försäkringskassans webbplats (scrolla ned lite på sidan)


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Från och med den 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 av dina anställda. För att få det behöver du kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen. Du behöver bara betala de 10,21 procent som motsvarar ålderspensionsavgiften. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för lön upp till 25 000 kronor och för utbetalningar under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen blir maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Har du redan lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan du få den omprövad genom att lämna en ny deklaration.

Läs mer om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, det vill säga egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Läs mer om egenavgifter för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket


Stöd vid minskning av omsättningen
Regeringen har tagit fram ett förslag om omställningsstöd till företag. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset.

Storleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och omfattar företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra och leasing, räntor och försärkringar med mera.

För att få ta del av stödet måste ditt företag ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Du ska under mars och april i år ha tappat 30% i omsättning jämfört med mars och april i fjol. Företaget ska inneha F-skattsedel och stödet kommer att betalas via Skatteverket. Förslaget är alltså att du ska kunna få ersättning för tappet i mars och april, men SBK och andra starka krafter arbetar för att få ett längre stöd.

Läs mer om omställningsstöd hos Skatteverket


Hyresstöd
Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för företag i vissa branscher. Rabatten är en överenskommelse mellan företaget och hyresvärden och gäller från 1 april till den 30 juni 2020.

Kompensation ges med högst 50% av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), dock maximalt 25% av den ursprungliga fasta hyran.

Du som företag kan inte själv bestämma att du vill ha sänkt hyra eller ansöka om stödet. Det är din hyresvärd som fattar beslutet och skickar in ansökan. Du måste därför komma överens med din hyresvärd om du ska få rabatt på din hyra och hur stor rabatten ska vara. Din hyresvärd ansöker sedan om stödet via länsstyrelsen och utbetalningarna sker i efterhand till hyresvärden. Hyresvärden kan ansöka om stödet från den 1 juli till den 31 augusti 2020.

Det måste finnas ett avtal som är tecknat med en helt eller delvis fast hyra från den 1 mars 2020. Du och din hyresvärd måste också ha ett avtal om att en tillfällig rabatt ges under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Avtalet om den tillfälliga rabatten måste vara tecknat senast den 30 juni 2020.

Tänk på att ett alternativ till hyresstöd är att du kan få ersättning för hyran i det omställningsstöd som beskrivs ovan - dock enbart under två månader!

Behöver du hjälp i dina kontakter med hyresvärden finns din medlemsförmån där du förmånligt kan få hjälp. Läs mer påom TenantPro på bageri.se


Skjut upp skatteinbetalningarna
Justera preliminärskatten
Du kan ändra din preliminära skatt för år 2020 om du beräknar att få ett sämre resultat eller gå med förlust. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen skatt under de kommande månaderna samt att du kan få tillbaka den skatt du betalat in för januari och februari.

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:
* Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
* Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Läs om tillfälligt anstånd med skattebetalning hos Skatteverket

Anstånd med skattebetalning
Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Läs om anstånd med skattebetalning


Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Du som arbetsgivare bör se till att din personal och eventuella besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet


SBK tar bort medlemsavgifter i år
SBK beslutade under ett extrainsatt styrelsemöte att så mycket som möjligt av medlemsavgiften ska tas bort i år för att underlätta, om än bara lite, för våra medlemsföretag. 80% av den avgift våra medlemmar betalar är en serviceavgift till SBK AB och den tas alltså bort i år. Detta gäller alla små och medelstora bolag. De största bolagen (omsättning över 200 miljoner kr) kommer även i år att få en faktura på hela beloppet eftersom de inte är lika känsliga och inte drabbats lika hårt av den nuvarande krisen. Enligt stadgarna måste årsmötet besluta om medlemsavgift till förbundet, så den resterande avgiften på 20% kan styrelsen inte ta bort.15 maj Återbetalning av sjuklön - när får du pengarna?

Försäkringskassan kommer att betala ut löpande allt eftersom de handlägger. De första utbetalningarna genomfördes 12 maj och utbetalningar sker varje dag, men de vill inte sätta något datum för när alla utbetalningar ska vara gjorda. Ambitionen är att alla utbetalningar ska vara genomförda i maj. (Ambitionen har varit tidigare, men skjutits.)

 

7 maj Förlängt krispaket från regeringen

Regeringen föreslår förlängt krispaket:

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget. 

Regeringen föreslår även att ersättning för första sjukdagen och fortsatt slopat krav på läkarintyg ska förlängas till 30 september.

Du kan läsa hela regeringens pressmeddelande här.

 

30 april Regeringen föreslår stöd för förlorad omsättning

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Regeringens kriver att det t ex kan vara vara restauranger (dvs bagerier och konditorier) som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser.

Regeringens förslag i korthet

 • För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. 
 • Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
 • Stödet kommer betalas ut av Skatteverket
 • Ambitionen är att det ska gå att söka stödet den 1 juli.

14 april - förstärkt permittering och sänkt ränta

Regeringen meddelar att Riksdagens finansutskott kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skattebetalningar (från 6,6%). De meddelar även att möjligheten att korttidspermittera personal ska utökas till 80%. (Som tidigare krävs ett riksdagsbeslut innan åtgärderna blir definitiva, men inget tyder på annat. Dessutom måste Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet komma överens om att 80% permittering ska få utnyttjas.) 

Permittering under uppsägningstid
Nu är Li och facket överens om att det är ok att korttidspermittera under uppsägningstid. 

Förbudet på max 50 personer gäller inte vår bransch
I förra veckan presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer. Det gäller inte vår bransch enligt SVT. Självklart fortsätter vi agera ansvarsfullt!

Imorgon tar staten över ansvaret för sjuklön

Från imorgon tar staten över sjuklöneansvaret. Det är inte klart hur det går till i praktiken. Försäkringskassan har en sida med information om vad som gäller kring karensdag, smittbärarpeng (och snart även sjuklön).

Ingen avgift till SBK AB i år

Styrelsen har beslutat att de små och medelstora medlemmarna inte kommer att faktureras för serviceavgift till SBK AB i år. De största medlemmarna (omsättning över 200 miljoner kr/år) faktureras som vanligt.

 

REGERINGEN FÖRESLÅR KRISPAKET FÖR SMÅFÖRETAG (25 MARS)

All information från regeringen finns i pressmeddelandet om krispaketet för småföretag.


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas (dvs 10,21% istället för arbetsgivaravgiften som är 31,42%). Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig hyresrabatt
Om du kan förhandla ned hyran med din hyresvärd tar staten 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
För att göra det lättare för företag att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Ändrade regler om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och handelsbolag
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får nya regler kring periodiseringsfonder och kan på så sätt sänka sin skatt och få tillbaks inbetald preliminärskatt. (Mer information finns i pressmeddelandet.)

Anstånd med att betala in moms
Du kan få anstånd med att betala in moms för att på så sätt öka likviditeten.

TIDIGARE INFORMATION

Nya regler om servering

Från den 25 mars gäller nya regler om servering. De finns beskrivna på Folkhälsomyndighetens hemsida och i de föreskrifter som publicerats.

Ett utdrag ur texten:

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

 

Sociala medier

Ladda gärna ned bilderna ovan och sprid i sociala medier. Sveriges bagare & konditorer genomför nu en kampanj under parollen #räddadinbagare Tillsammans hjälps vi åt att påminna svenska folket om att de ska handla hos bageriet och konditoriet!

 

Hjälp med uppsägning, permission mm

Alla frågor som rör personal kan Livsmedelsföretagen hjälpa dig med:

08-762 65 50 och e-post: radgivning@li.se

Är du inte medlem i Livsmedelsföretagen kan du istället kontakta vår generella arbetsrättsliga rådgivning (läs mer om korttidspermittering nedan).  Mall för korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.

 

Förhandla om sänkt hyra

Läs om Fastighetsägarnas rekommendation till sina medlemmar om hur de bör stötta dig och andra hyresgäster.

Behöver du ha hjälp kan du utnyttja medlemsförmånen TenantPro.

SBK och Li har gått ut med gemensamt uttalande om önskade insatser från politikerna.

 

Tänk på preliminärskatten
Ett tips vi fick in från en medlem är att tänka på preliminärskatten. Om du minskar verksamheten ska du antagligen betala lägre skatt. Kontakta Skatteverket för att sänka den preliminärskatt du ska betala!

 

Kortfattat om regeringens krispaket (läs mer på regeringen.se)

 • Kan omfatta upp till 300 miljarder kronor
 • Korttidspermittering möjligt från idag
 • Direktiv att myndigheter ska jobba fort, även om det kan innebära att allt inte blir perfekt
 • Staten tar över sjuklöneansvaret för första 14 dagarna (från 1 april)
 • Företag kan få anstånd med skatter - och även få tillbaks pengar

 

Övrig information

Samlad information hos Krisinformation.se

Samlad information om coronaviruset hos Livsmedelsföretagen

Livsmedelsverket skrivet om coronaviruset

 

Sveriges bagare & konditorer arbetar löpande med att informera beslutsfattare om läget i branschen och vilka insatser som behövs för att hjälpa företagen att överleva. Som medlem får du även mail med viktig information.

Korttidspermittering - med kollektivavtal

Har du kollektivavtal (dvs är medlem i Li) kan du läsa mer om hur du går tillväga för att permittera på Li:s sida om permittering

 

Korttidspermittering utan kollektivavtal 

För dig som inte har kollektivavtal kommer här information som vi samlat in. Vi ber dig kontakta en jurist för att säkerställa detaljerna innan du vidtar åtgärd. Som medlem i Sveriges bagare & konditorer har du fri telefonrådgivning hos Företagarna på telefon 0770-85 00 00. Texten nedan är skriven för att du ska vara lite förberedd!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på upplägget och om du har 100 anställda ska 70 anställda gå med på korttidspermitteringen. Du bör även i dessa fall informera och erbjuda förhandling enligt 13 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) de fack som de anställda är medlemmar i eftersom alternativet förmodligen är att du som arbetsgivare måste säga upp p.g.a. arbetsbrist. 

 • Permittering ska genomföras den 7 april med en retroaktiv tillämpning från 16 mars 2020.
 • Stödet ska sökas hos Tillväxtverket och utbetalas genom kreditering av ditt skattekonto.
 • Du ska ha minskat kostnaden för arbetskraft genom andra tillgängliga åtgärder innan du kan permittera, t ex uppsägning av tillfälligt anställd personal, konsulter och inhyrd personal. (De kan behållas om de besitter verksamhetskritisk kompetens.)
 • Företaget får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Skatteverket eller Kronofogden.
 • Företaget får inte vara på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning mm
 • Du ska ha skriftligt avtal med personal som går ned i tid
 • Arbetstids- och löneminskningen som avtalas ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare på driftsenheten
 • Enbart de som varit anställda i tre månader kan omfattas
 • Arbetsgivarens familj kan inte delta
 • Stödet gäller 16 mars till 31 december 2020

Tillväxtverket hjälper dig med hur du ska göra vid korttidspermittering