Meny
Stäng
Våra sajter
Tillbaka till menyn

Information om corona-viruset

Corona-viruset har drabbat branschen hårt. Här samlar vi länkar och information som vi hoppas kan hjälpa dig i denna svåra situation!

15 maj Återbetalning av sjuklön - när får du pengarna?

Försäkringskassan kommer att betala ut löpande allt eftersom de handlägger. De första utbetalningarna genomfördes 12 maj och utbetalningar sker varje dag, men de vill inte sätta något datum för när alla utbetalningar ska vara gjorda. Ambitionen är att alla utbetalningar ska vara genomförda i maj. (Ambitionen har varit tidigare, men skjutits.)

 

7 maj Förlängt krispaket från regeringen

Regeringen föreslår förlängt krispaket:

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget. 

Regeringen föreslår även att ersättning för första sjukdagen och fortsatt slopat krav på läkarintyg ska förlängas till 30 september.

Du kan läsa hela regeringens pressmeddelande här.

 

30 april Regeringen föreslår stöd för förlorad omsättning

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Regeringens kriver att det t ex kan vara vara restauranger (dvs bagerier och konditorier) som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser.

Regeringens förslag i korthet

 • För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. 
 • Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
 • Stödet kommer betalas ut av Skatteverket
 • Ambitionen är att det ska gå att söka stödet den 1 juli.

14 april - förstärkt permittering och sänkt ränta

Regeringen meddelar att Riksdagens finansutskott kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skattebetalningar (från 6,6%). De meddelar även att möjligheten att korttidspermittera personal ska utökas till 80%. (Som tidigare krävs ett riksdagsbeslut innan åtgärderna blir definitiva, men inget tyder på annat. Dessutom måste Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet komma överens om att 80% permittering ska få utnyttjas.) 

Permittering under uppsägningstid
Nu är Li och facket överens om att det är ok att korttidspermittera under uppsägningstid. 

Förbudet på max 50 personer gäller inte vår bransch
I förra veckan presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer. Det gäller inte vår bransch enligt SVT. Självklart fortsätter vi agera ansvarsfullt!

Imorgon tar staten över ansvaret för sjuklön

Från imorgon tar staten över sjuklöneansvaret. Det är inte klart hur det går till i praktiken. Försäkringskassan har en sida med information om vad som gäller kring karensdag, smittbärarpeng (och snart även sjuklön).

Ingen avgift till SBK AB i år

Styrelsen har beslutat att de små och medelstora medlemmarna inte kommer att faktureras för serviceavgift till SBK AB i år. De största medlemmarna (omsättning över 200 miljoner kr/år) faktureras som vanligt.

 

REGERINGEN FÖRESLÅR KRISPAKET FÖR SMÅFÖRETAG (25 MARS)

All information från regeringen finns i pressmeddelandet om krispaketet för småföretag.


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas (dvs 10,21% istället för arbetsgivaravgiften som är 31,42%). Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig hyresrabatt
Om du kan förhandla ned hyran med din hyresvärd tar staten 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
För att göra det lättare för företag att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Ändrade regler om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och handelsbolag
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får nya regler kring periodiseringsfonder och kan på så sätt sänka sin skatt och få tillbaks inbetald preliminärskatt. (Mer information finns i pressmeddelandet.)

Anstånd med att betala in moms
Du kan få anstånd med att betala in moms för att på så sätt öka likviditeten.

TIDIGARE INFORMATION

Nya regler om servering

Från den 25 mars gäller nya regler om servering. De finns beskrivna på Folkhälsomyndighetens hemsida och i de föreskrifter som publicerats.

Ett utdrag ur texten:

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

 

Sociala medier

Ladda gärna ned bilderna ovan och sprid i sociala medier. Sveriges bagare & konditorer genomför nu en kampanj under parollen #räddadinbagare Tillsammans hjälps vi åt att påminna svenska folket om att de ska handla hos bageriet och konditoriet!

 

Hjälp med uppsägning, permission mm

Alla frågor som rör personal kan Livsmedelsföretagen hjälpa dig med:

08-762 65 50 och e-post: radgivning@li.se

Är du inte medlem i Livsmedelsföretagen kan du istället kontakta vår generella arbetsrättsliga rådgivning (läs mer om korttidspermittering nedan).  Mall för korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.

 

Förhandla om sänkt hyra

Läs om Fastighetsägarnas rekommendation till sina medlemmar om hur de bör stötta dig och andra hyresgäster.

Behöver du ha hjälp kan du utnyttja medlemsförmånen TenantPro.

SBK och Li har gått ut med gemensamt uttalande om önskade insatser från politikerna.

 

Tänk på preliminärskatten
Ett tips vi fick in från en medlem är att tänka på preliminärskatten. Om du minskar verksamheten ska du antagligen betala lägre skatt. Kontakta Skatteverket för att sänka den preliminärskatt du ska betala!

 

Kortfattat om regeringens krispaket (läs mer på regeringen.se)

 • Kan omfatta upp till 300 miljarder kronor
 • Korttidspermittering möjligt från idag
 • Direktiv att myndigheter ska jobba fort, även om det kan innebära att allt inte blir perfekt
 • Staten tar över sjuklöneansvaret för första 14 dagarna (från 1 april)
 • Företag kan få anstånd med skatter - och även få tillbaks pengar

 

Övrig information

Samlad information hos Krisinformation.se

Samlad information om coronaviruset hos Livsmedelsföretagen

Livsmedelsverket skrivet om coronaviruset

 

Sveriges bagare & konditorer arbetar löpande med att informera beslutsfattare om läget i branschen och vilka insatser som behövs för att hjälpa företagen att överleva. Som medlem får du även mail med viktig information.

Korttidspermittering - med kollektivavtal

Har du kollektivavtal (dvs är medlem i Li) kan du läsa mer om hur du går tillväga för att permittera på Li:s sida om permittering

 

Korttidspermittering utan kollektivavtal 

För dig som inte har kollektivavtal kommer här information som vi samlat in. Vi ber dig kontakta en jurist för att säkerställa detaljerna innan du vidtar åtgärd. Som medlem i Sveriges bagare & konditorer har du fri telefonrådgivning hos Företagarna på telefon 0770-85 00 00. Texten nedan är skriven för att du ska vara lite förberedd!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på upplägget och om du har 100 anställda ska 70 anställda gå med på korttidspermitteringen. Du bör även i dessa fall informera och erbjuda förhandling enligt 13 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) de fack som de anställda är medlemmar i eftersom alternativet förmodligen är att du som arbetsgivare måste säga upp p.g.a. arbetsbrist. 

 • Permittering ska genomföras den 7 april med en retroaktiv tillämpning från 16 mars 2020.
 • Stödet ska sökas hos Tillväxtverket och utbetalas genom kreditering av ditt skattekonto.
 • Du ska ha minskat kostnaden för arbetskraft genom andra tillgängliga åtgärder innan du kan permittera, t ex uppsägning av tillfälligt anställd personal, konsulter och inhyrd personal. (De kan behållas om de besitter verksamhetskritisk kompetens.)
 • Företaget får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Skatteverket eller Kronofogden.
 • Företaget får inte vara på obestånd, skyldig att upprätta kontrollbalansräkning mm
 • Du ska ha skriftligt avtal med personal som går ned i tid
 • Arbetstids- och löneminskningen som avtalas ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare på driftsenheten
 • Enbart de som varit anställda i tre månader kan omfattas
 • Arbetsgivarens familj kan inte delta
 • Stödet gäller 16 mars till 31 december 2020

Tillväxtverket hjälper dig med hur du ska göra vid korttidspermittering