Bread the future - Maria Sitell och Martin Lundell

Vad anser man egentligen om brödet - Ingela Stenson, United Minds

Vad säljer och vad säljer inte - Bo Engström, GfK

Konjunkturen i Sverige - Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen

Fritt från - Maria Sitell