Det finns ramavtal upprättat som gäller över hela Sverige och på alla BMW:s bilmodeller.

Logga in på våra medlemssidor för kontaktuppgifter för att utnyttja denna förmån.